Επικοινωνία

«Ομάδα Έρευνας Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς

Αριθμ. τηλ.: 210.41.42.647

E-mail : omekar.des@gmail.com

http://etem.unipi.gr

 

Advertisements