Δημοσιεύσεις

Προϊόν της έρευνας των μελών της ΟΜ.Ε.Κ.Α.Ρ. είναι μια σειρά από κείμενα όπως:

α) Το «Ενημερωτικό Σημείωμα Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας»: πρόκειται για ενημερωτικά σημειώματα γύρω από πρόσφατες εξελίξεις στον γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής Ασίας και της Ρωσίας.

β) Τα «Τετράδια Ευρασιατικών Μελετών»: Τα μέλη της Ομάδας συμμετέχουν στα Τετράδια με περιοδικές αναλύσεις γύρω από σημαντικά ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας και ενέργειας των δρώντων της Ευρασίας.

Advertisements